Ветеринарна Клиника                     

             БОМЕД

0885 617 601

София, Люлин 8, ул. 3004 № 5

 

Ендометриални полипи при котка

 

Статията представя Case report  на изключително рядко състояние ( 16 подобни случая в света!).

Пациент на Ветеринарна Клиника Бомед.

Публикуван във Vet on the Balkans

Публикуван във списание Ветеринарна практика,бр.2 ,2019г

Представен като Презентация пред First Veterinary Oncology Congres, Bucharest,Romania, 2019

 

Публикува се без съкращения.

Съдържа снимки, които не се препоръчват на хора с повишена чувствителност.

 

  Д-р Явор Петров Стоянов                                                             

Ветеринарни Клиника Бомед, София                                                                   

yavkata.ys@gmail.com

 

Ендометриални полипи при котка

 

Резюме

Описан е Ендометриален полип при 10 годишна некастрирана персийска котка.

Котката бе доведена в клиниката с оплакване от леко вагинално кървене.

Няколко полиповидни кистозни маси, педункулиращи в маточната кухина бяха открити при последвалата хирургия. Ехографски, рентгенологично, цитологично и патохистологично бе доказан ендометриален полип, състоящ се предимно от ендометриална фибрознотъканна строма и жлези, без признаци на атипична митотична активност или инвазивен растеж.

Увод

Ендометриалните полипи при котката са изключително рядка находка. Има само три по-детайлни репорта включващи 16 котки. Един от архивите на International Registry of reproductive Pathology at the University of Illinois, US -14 котки1, един от Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of veterinary medicine, Kirikkale university, Kirikkale, Turkey-1 котка2,  и един от School of Veterinary medicine, Azabu University, Kanagava, Japan -1 котка3.

История на случая

Персийска котка на 10 години беше доведена в клиниката с оплакване от вагинално кървене. Котката беше в добро общо състояние, без отклонения в жизнените параметри и поведението. Незначително зацапване с кръв около вулвата. В каудалния абдомен палпаторно се установи наличие на няколко плътни маси. При диференциални диагнози пиометра, алиментарна лимфома и маточна карцинома бе направена коремна ехография. Ехографското изследване установи наличие на няколко кавернозни структури, разположени краниално на пикочния мехур и каудално на бъбреците. Най-голямата структура е с размер 4 см в диаметър. Каверните са разпръснати из структурата в неравномерна мозайка. Изследването с Доплер показа добро кръвоснабдяване на структурите. На базата на ехографското изследване пиометра беше изключена от списъка на диференциалните диагнози.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1 Ехографски изглед на ендометриален полип

На базата на съмнение за маточен карцином бяха направени рентгенография на гръден кош и корем. Рентгенографията на гръдния кош не показа следи от метастази. Коремната ехография     показа наличие на две големи плътни добре разграничени маси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2 Ренгтенографски изглед на ендометриален полип.

 

ПКК и биохимията бяха без  отклонения.                                                                                        

На база на клиниката, образната диагностика и изследванията беше предприета експлоративна лапаротомия.  При лапаротомията се установи наличие на увеличена матка с асиметрични рога и наличие на плътни мобилни структури в лумена. Две по-малки в десния рог и една по-голяма в левия. Яйчниците изглеждаха без патологични изменения с изключение на миниатюрна киста в близост до десния. След извършена оварихистеректомия матката бе дисектирана. Не бяха открити данни за възпалителен процес. В левия рог се установи наличие на една голяма яйцевидна структура, започваща от ендометриума с по-тънка къса дръжка. Размери на струкрурата 5 см дължина и 4 см диаметър. Най-малката започваше в близост до върха на десния рог с размери 1см дължина и 0.6 см диаметър. Средната в десния рог бе с размер 4 см дължина и 2 см диаметър, като частично навлизаше в шийката на матката.         Полипите бяха с твърдо-еластични с нежни деликатни цисти по повърхността и тенденция за лесно кървене. Маточната стена бе неравномерно удебелена, предимно поради ендометиална хиперплазия. По повърхността на ендометриума спорадично се откриваха подобни цисти.  При дисектиране на един от полипите се откриха множество различни по размер каверни, разпръснати в неравномерна мозайка. Те бяха изпълнени с опалесциращ леко муцинозен секрет. Стромата беше жилава.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг 3.Морфология на полип.

Бяха направени множество отпечтъчни слайдове за цитологично изследване.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг 4. Цитология на Маточен полип. Ляво-строма, дясно –жлези.

Проба от полипа бе изпратена за хистологично изследване.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг 5. Хистология на маточен полип. Горе-строма и цисти. Долу ляво-пролиферация на жлезист епител. Долу дясно-атрофия на епителните стени на голяма циста.               

 

Резултат от хистологично изследване:

Хистологични препарати представени от маточна стена с наличие на полиповидни туморни формации, изхождащи от ендометриалната повърхност, представени от строма, изградена от зряла фиброзна тъкан с разположени нарядко всред нея на жлезни структури, много от които кистично дилатирани, тапицирани с еднореден кубичен епител с предимно базално разположени ядра. Не се откриват белези на пролиферативна активност на епитела, атипична митотична активност и инвазивен растеж по отношение на стромата. Ендометриум и миометриум с обичайна хистологична структура.

Хистологична диагноза: Атрофичен ендометриален полип.

На базата на клиничната картина, ехография, рентген, морфология,цитология и хистология, е поставена диагноза  Ендометриален полип

Дискусия

Диагнозата Ендометриален  полип в този случай е в съответствие с номенклатурата в Histological Classification of Tumors of the Genital System of Domestic Animals4.

Главните диференциални диагнози са между ендометриален полип и полипоидна ендометриална хиперплазия. Прецизната диференциация е между двете диагнози се определя от наличието на васкулизиране на съединителната тъкан в стромата5 и педункулирането в маточния лумен на същинския полип6.

Хистологичните слайдове демонстрират различните стадии в развитието на цистите.

Фокалната цистозна ендометриална хиперплазия е стимул за формирането на полипи. При прогресиране на хиперплазията, без синхрон с обграждащия ендометриум, жлезите увеличават обема си. Без възможност за оттичане, секретът започва да се акумулира във върешността им. Когато налягането на течността нарастне, започва компресия на епителните клетки покриващи стените на жлезите, което води до развитие на атрофични процеси.1      

На базата на докладваните случаи не се установяват породни или възрастови предразположения1. Няма категорични доказателства, че при котките ендометриалните полипи са преканцерогенни промени, както се счита, че е при жените, с изключение на един случай на 16-годишна котка с метастазирал карцином и пет маточни полипа.1, 2.

Това може да е свързано и с малкия брой на установени случаи на ендометриални полипи при котките, в сравнение с тези при жените.1

Заключение

Ендометриалните полипи при котките са много рядко състояние.

Трудно е да се класифицират като хормонален, гинекологичен или онкологичен проблем.

На базата на докладваните случаи, оварихистеректомията е  изборът за лечение с отлична прогноза.

Благодарности

Авторът изказва благодарности на екипа на Ветеринарна Клиника Бомед, д-р Б. Рангелов  за ехографското изследване и на д-р М. Лулчева, като анестезиолог.

Използвани източници                                                                                                                                

1. Gelberg HB and McEntee K. Hyperplastic Endometrial Polyps in the Dog and Cat. Vet  Pathol 1984; 21: 570–573.

2. Macun H C and Ozyurtlu N, Turk. Endometrial Polyps and Adenoma in a Cat with Hydrometra. J Vet Amin Sci 2004;28:447-449

3.Hiroo Madarame, Kanako Sato, Ryo Tsuchia. Endometrial Polyps in a Cat. J Toxicol Pathol 2003;16:109-112

4.Kennedy PC, Cullen JM, Edwards JF, Goldschmidt MH, Larsen S, Munson L, and Nielsen S. Histological Classification of Tumors of  

   the Genital System of Domestic Animals, Second Series, Volume IV. Washington, DC.: Armed Forces Institute of Pathology, 1998.

5.Bloom R. The Female Genital System. In: Pathology of the Dog and Cat: The Genitourinary System, with Clinical Considerations.

   Evanston: Amer. Vet. Publ. 1954; 315–449,

6.Kennedy PC and Miller RB. The Female Genital System. In: Pathology of Domestic Animals, Volume 3, 4th ed., KVF Jubb, PC

   Kennedy, and N Palmer (eds), San Diego: Academic Press, 349–470, 1993.