Ветеринарна Клиника                     

             БОМЕД

0885 617 601

София, Люлин 8, ул. 3004 № 5

            Ехография и ехокардиография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ехографията е бърз, неинвазивен и безопасен метод

за визуално изследване на структурата на органи и тъкани.

Ехографията при кучето и котката, а също така и при други декоративни животни, може да се ползва в най-разнообразни ситуации. Установяване на бременност,проблеми с уринарни пътища,

храносмилателна система, чернодробни и бъбречни проблеми,

съмнение за тумори,ехографско изследване на очните структури и много други.

Специално място в ехографията заема изследването на  сърцето - ехокардиографията.  

 

Ехокардиографията е най-директният метод за установяване на сърдечни патологии при кучето и котката.

За провеждането на това изследване се изискват

висок клас ехографска машина и добре обучен специалист.

Ехокардиографията е изследване, определящо степента на измененията на сърдечните стени, камери, клапи и

отвори, спрямо нормата за кучето или котката.

Поради изискването определен специалист да 

извърши изследването, запазването на час е задължително.