Ветеринарна Клиника                     

             БОМЕД

0885 617 601

София, Люлин 8, ул. 3004 № 5

  Ветеринарната лаборатория

 

Съвременната Ветеринарна медицина е немислима без добра Ветеринарна лаборатория.

Във Ветеринарна Клиника Бомед се гордеем с една от най-добрите

клинични ветеринарни лаборатории в страната.

Важен акцент пада на думата Ветеринарна,защото огромен брой от изследванията

в хуманните лаборатории дават неточни и дори абсолютно неверни резултати при животните.

Например такива са хормоналните изследвания за тироидни хормони -T4, ТSH,

C-реактивния протеин при кучета и уникалният му котешки аналогSAA, 

Пълната Кръвна Картина (ПКК) и други.

 

 

 

 

 

 

 

Благодарение на уникалната апаратура  Vcheck, с която разполагаме,

изследваме проби, не само на наши пациенти, но и на много клиники от страната. 

Тироидни хормони T4,TSH,Cortisol(кортизол),Progesteron(Прогестерон),

cPl,fPl (кучешка специфична липаза,котешка специфична липаза),

CRP (C-реактивния протеин куче), SAA (серумен амилоид котка),

титър на антитела за гана и парвовироза са в списъка на изследванията

които извършваме.

За точен и бърз биохимичен анализ на кръвта (биохимия) разчитаме на

уникална апаратура от Samsung.

Пълна кръвна картина става също за минути благодарение на немската

прецизност на Scill.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бързите тестове за инфекциозни и паразитни заболявания съкращават често пътя до

правилната диагноза, своевременното лечение и възстановяване на пациентите ни.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разполагаме с Ветеринарна микробиологична лаборатория, която обслужва и редица други клиники.

 

 

 

 

 

 

 

Извършваме посявки за микробиология, гъби, паразитологични изследвани,

кръвни натривки, цитологични и други микроскопски изследвания.

 

 

 

 

 

 

 

 

За всички други специфични изследвания - титър антитяло бяс ( за пътуващи извън ЕС

кучета и котки), серологично изследване за алергени с десензабилизираща терапия за

страдащи от Атопичен дерматит кучета и котки,генетични изследвания и други работим

сLaboklin - Germany.

За Хистологичните изследвания разчитаме на референтната лаборатория Histovet -Romania.